top of page

TARIFF & ARBEIDSLIV

TARIFFOPPGJØRET 

 

​I 2018 var det et samordnet oppgjør hvor LO/YS og NHO forhandlet for våre avtaler, men med en forbundsvis sløyfe.   

Resultatet av lønnsoppgjøret ble etter mekling et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for oppgjøret anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst. Videre kom man langt for å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning.  

 

I oppgjøret med NJ ble det en forhandlingsløsning på 2.8 %. Minstelønnssatsene økte med 6100 kroner. I tillegg var partene enige om enkelte endringer i avtaleteksten, samt å videreføre utvalgsarbeidet med nye ulempesatser.  

​ 

 

​MBLs JURIDISKE AVDELING 

MBLs juridiske avdeling bistår medlemsbedriftene i arbeidslivsspørsmål, som for eksempel med eventuelle rettstvister samt i en lang rekke saker ovenfor arbeidstaker representert ved advokat og eller en av fagforeningene er motpart. I 2018 har vi hatt mange saker knyttet til arbeidstid, varsling, nedbemanninger og omorganiseringer, i tillegg til tariffspørsmål. Vi bistår også bedriftene i problemstillinger relatert til HMS, opphavsrett, markedsrett, presseetikk mv. Avdelingen holder en rekke kurs ute hos medlemmer og sentralt i MBLs lokaler, og vi har et eget arbeidsgiverforum som samles med jevne mellomrom. 

​ 

Dette er de som jobber i juridisk avdeling: 

pernille.jpg
Else.jpg
Kanwal.jpg
Ida.jpg
Therese.jpg
janne.jpg
bottom of page