top of page

MBL ÅRET

Årets Mediepriser

Dagens Næringsliv ble kåret til årets avis da Årets Mediepriser ble delt ut på Ole Bull scene i Bergen 2. mai. Motemagasinet Costume ble kåret til årets magasin og samarbeidsprosjektet Faktisk ble kåret til årets innovasjon. Det var kulturminister Trine Skei Grande som delte ut prisene på vegne av Mediebedriftenes Landsforening.

 

Dette er alle vinnerne:

Årets forside - Fædrelandsvennen

Årets magasincover - Costume 9/2017

Årets featuresak  - VGHelg – "Det hvite raseriet"

Årets inspirasjonssak - Shape up – "Mørkets lyse sider"

Årets magasinfoto - Dagbladet Magasinet – "Tvangsflyttet" Foto: Agnethe Brun

Årets sportsdekning - VG – "NIF-skandalen"

Årets spesialmagasin - Exellence: Ukeadressa – "Verdensrommet sett fra Trondheim"
Vinner: Dagbladet Magasinet – "Fattig & rik"

Årets lokale nyhetsdekning - Tønsbergs Blad – "Byggesak på Tjøme"

Årets nasjonale nyhetsdekning - VG – "Avsløringen av verdens største overgrepsforum"

Årets nisjenettsted - Medier24

Årets digitale historie - Exellence: NRK – "Min reise i krigens Syria" -Vinner: VG Helg – "Det hvite raseriet"

Årets web-TV serie - NRK – "Faten tar valget"

Årets redaksjonelle event - Harm & Hegseth live – VG

Årets lokale nyhetsnettsted - Exellence: Fredriksstad Blad Vinner: Budstikka

Årets nasjonale nyhetsnettsted - VG.no

ÅRETS NYSKAPNING - Faktisk

ÅRETS MAGASIN (nett & papir) - Costume

ÅRETS AVIS (nett & papir) - Dagens Næringsliv

Medieleder 2018

Medieleder 2018 og MBLs årsmøte ble arrangert på Scandic Ørnen i Bergen onsdag 2. mai. Dette var femte året Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening sammen arrangerte konferansen Medieleder. Kulturminister Trine Skei Grande deltok i debatt om farer og muligheter med algoritmer. Andre foredragsholdere var Thomas Anglero, director of innovation IBM Watson, om hvordan kunstig intelligens vil påvirke samfunnet og mediebransjen. Silvija Seres, Matematiker og teknologiinvestor om den digitale fremtiden. Lucy Küng, strategiekspert og professor i medieinnovasjon om produkt- og organisasjonsutvikling. TV 2 i 2020 - Olav Sandnes, sjefredaktør og adm. dir. #METOO I MEDIENE. Kristin Skare Orgeret, professor ved ved OsloMet og frilansjournalist Marte Vike Arnesen i Journalisten delte resultater av sin gransking av #metoo-dekningen i en rekke norske medier. Giske-varsler Sunniva Andreassen og tidligere Fpu-nestleder Kristian Eilertsen, om sine erfaringer med mediene. I tillegg var det halvannen time med "slik gjør vi det" i to parallelle saler. Konferansen samlet 260 medieledere.

Avisgutten til Helje Solberg

Avisgutten er MBLs fremste utmerkelse som deles ut til personer som har gjort en innsats for MBL og bransjen over tid. I fjor mottok Helje Solberg fra VGTV Avisgutten. Hun har sittet i MBLs hovedstyre i to perioder og representert MBL i flere globale fora. 

Arendalsuka

Presseorganisasjonene arrangerte to debatter sammen på Mediebåten som lå til kai midt i Pollen under Arendalsuka; Mediepolitisk debatt og debatt om bedre Varslervern. På bakgrunn av en fersk kronikk fra Schibsted, Aller, Amedia, Polaris, NHO og MBL kjørte NRKs Torp en mediepolitisk debatt fra Arendal om NRKs rolle i forhold til kommersielle mediehus mellom kulturministeren, konsernsjefen i Schibsted og kringskastingssjefen. 

arendal2.jpg
Nasjonal avisuke, skoleaviser og medielab 

Høsten 2018 deltok 78 550 elever på 1425 skoler i nasjonal avisuke i regi av Mediekompasset og 121 mediehus. I en undersøkelse fra MBL (Mediekompasset) svarte 95,7 prosent av 905 lærere (på 4. 6. og 9. trinn) at de var godt fornøyd med undervisningsopplegget om journalistikk og de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet. 

Nettressursen skoleaviser.no er gratis for alle skolene og tilgjengelig for alle skoletrinn. Den har 282 aktive skoleaviser. Den omfattende nettressursen for videregående skole og ungdomsskolen, medielabben.no ble i fjor styrket med nytt menyfelt om Demokrati og medborgerskap, som også henvender seg til mellomtrinnet. 

Mentorprogrammet

Medienettverket i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) et mentorprogram på tvers av bransjen for å styrke kvinners lederskap karrieremuligheter i mediene. Gjennom 12 måneder får man flere faglige samlinger og bistand i mentorprosessen. AFF, som har jobbet med mentorprogrammer både i mediebransjen, i NHO og for andre aktører, vil være Mentorprogrammets faglige ressurs. Deltakerne og mentorene er fra ulike mediekonsern og mediehus. Totalt 57 søknader kom inn til Mentorprogrammet. Etter intervjurunder er det plukket ut 16 medieledere som hver får sin egen mentor.

 

Dette er de 16 mentorparene:

 • Tinna Gudmundsdottir, redaksjonssjef Dagens Næringsliv og Grethe Gynnild-Johnsen, distriktsredaktør NRK

 • Mari Midtstigen, redaktør Aftenposten Junior og Olav Sandnes, adm.dir og ansvarlig redaktør TV2

 • Hege Marie Kallestad, leder for publisering og utspilling TV2 og Tove Nedreberg, adm.dir Adresseavisen

 • Eva-Therese Loo Grøttum, nyhetssjef politikk og samfunn VG og Egil Sundvor, sportsredaktør NRK

 • Katrine Strøm, redaktør Dagsavisen Fremtiden og Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør TV2

 • Anniken Hjertholm, redaksjonssjef TV2 Sporten og Jane Throndsen, redaktør VG+ feature VG

 • Anne Edholm, økonomidirektør Amedia Region Nord og Vegard Drogseth, SVP, CEO Nordic Entertainment Group

 • Eivor Jerpåsen, nyhetsleder, Tønsbergs Blad og Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingssjef NRK

 • Michelle Bjellmo, Kommersiell innholdssjef Adresseavisen og Siv Juvik Tveitnes, EVP News Media Schibsted

 • Nora Ibrahim, Konstituert TV-sjef P3 NRK og Ola Stenberg, digitalredaktør VG

 • Ida Håndlykken Kvernstrøm, Produsent, Monster Scripted og Hege Yli Melhus Ask, konsernsjef NHST

 • Eda Syvertsen, Innholdsdirektør TV2 Sumo og Are Stokstad, konsernsjef Amedia

 • Ulla Kristine Rafaelsen, Redaksjonssjef P4 og René Svendsen, Publisher Fredriksstad Blad

 • Marien Havnen, Utviklingssjef Firda og Hildegunn Amanda Soldal, Nettsjef NRK

 • Ida Anna Haugen, Forsideredaktør NRK og Eivind Ljøstad, Publisher Fædrelandsvennen

 • Hanna Thorsen, Redaksjonssjef Dagsrevyen NRK og Espen Egil Hansen, Publisher Aftenposten

mentor_første_kull.jpg
UD støtter våre internasjonale satsinger

Gjennom et flerårig samarbeid med MBL har World Association of Newspapers and News Publishers mottatt betydelig økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet til sitt Media Professionals Programme i nye demokratier. Prosjektet bidrar til skolering av medieledere. I 2018 bevilget UD ytterligere 2,2 mill til Women in News.   

WAN-IFRAs Women in News mottar allerede UD-midler som sikrer gjennomføringen av prosjekter i Malawi, Tanzania og Kenya. Fra 2019 blir også Uganda omfattet.

Studietur til New York og San Francisco

I slutten av november tok MBL med 26 medieledere til New York og San Francisco på studietur. Fokus for turen var AI. Gjennom besøk hos selskaper som IBM Watson, Hearst, Google, Neuro Technolocy, Forge Rock og Associated Press fikk vi innblikk i hvordan AI kan brukes for å forbedre produkter og tjenester. 

47502334_10156481983710081_3448187774602
Frokostmøter

I løpet av 2018 har MBL arrangert 7 frokostmøter. Temaer for møtene har blant annet vært: Medietall, betalingsvilje for nyheter, kjønnsbalansen blant ansatte i norske mediebedrifter, fremtidens mediemangfold og julefrokost. Til sammen har frokostmøtene samlet over 300 deltakere.

bottom of page